Quinn White sanatın etiği ve estetiği üzerine – Sanat Gazette

Zoe

New member
Bazı insanlar için bir sanat eserinin değerini tek başına etik veya estetik belirleyebilir. Quinn White büyük resmi kaçırdıklarını düşünüyor.

Felsefe yardımcı doçenti Pazartesi günü Safra Center’da “Güzel, Sorunlu Sanat: Özetleyici Olmayan Yargıların Savunması” başlıklı bir tartışma sırasında “Biraz indirgemeci görünüyor” dedi.

“Bir eserin etik değerini hesaba kattığımızda, etik ve etik olmayan estetik özelliklerin tamamının tek bir genel değerlendirmeye sıkıştırılması gerekir” diye ekledi.

White’ın çalışmaları aşk etiği ve kişilerarası ilişkilerin yanı sıra dürüstlük, taraf tutma, rıza ve bağışlama üzerine odaklanır. Konuşması sırasında, bazılarının sanat ve edebiyat tartışmalarını iyi ya da kötü şeklinde ikilikle sınırlama eğiliminden bahsetti. Ancak sanat hakkında kesin sonuçlara varmanın – ne kadar cazip olursa olsun – topluma ve kültüre getirdiği değerin basitleştirilmesi olduğunu savundu.

“Eğer [art] Etik bir kusur varsa, o zaman tüm çalışma lanetlenir” ya da en azından eser daha az değerli kabul edilir, yorum ve eleştiriye daha aşırı yaklaşımlar olduğunu söyledi. Alternatif olarak White, bir dizi duyguya yer bırakan bir değerlendirme olan “toplayıcı olmayan yargılamayı” öneriyor. Sanatı, değişen tutumlar ve kültürel değerlerle zaman içinde gelişebilecek karmaşık sosyal yorumlar olarak görmeye kendimizi zorlamamız gerektiğini ekledi.

Örnek olarak White, izleyicileri Mark Twain’in 1885’te ABD’de basılan ve bir asırdan fazla süredir okullarda okutulan “Huckleberry Finn’in Maceraları” adlı eserini incelemeye davet etti. 1996 yılında Nobel ödüllü romancı Toni Morrison, hayatının farklı noktalarında bu kitabı okuma deneyimi hakkında bir makale yazdı. Twain’in hikaye anlatımının ardındaki yeteneğin yanı sıra romanın okuyucuya sunduğu ırksal yüklü ikilemleri de kabul ederken, bunun “şaşırtıcı, rahatsız edici bir kitap” olduğu sonucuna varıyor. White için bu, özetleyici olmayan bir yargı örneğidir. Morrison, etiği kendi bakış açısından ayırmıyor ama aynı zamanda rahatsız edici olduğu için sanatı daha az dikkat çekici olarak görmeyi de reddediyor.

“Etik özelliklerin, işin tek bir genel değerini kötüleyen veya katkıda bulunan unsurlar olarak önemli olduğunu düşünmeden, önemli olmasına izin verebiliriz” dedi. Bir sanat eseri ırkçılık, kadın düşmanlığı veya baskı gibi etik olmayan yönler içeriyorsa, bunlar sanatın özelliklerinin diğer yönleriyle birlikte bağlam içinde değerlendirilmelidir.

White’ın araştırması birçok açıdan ya/ya da düşünme tuzağından kaçındığımızı ve bunun yerine her ikisini de/ve’yi kucakladığımızı gösteriyor: Yaratıcı ifade, insan deneyiminin bir kısmını yakalama çabasıdır ve insan deneyimi karmaşıktır. Kendisi, bunun önündeki zorluklardan birinin, komplekse ne zaman yer bırakmanın uygun olduğunu ve ne zaman eylemle sonuçlanan bir sonuca varmanın önemli olduğunu belirlemek olduğunu belirtiyor. Onun içgüdüsü, çoğu zaman, özetleyici olmayan yargının ileriye yönelik daha iyi bir yol olduğu yönündedir.

“Bu, düz tabanlı bir indirgemeci olmadan, sanat eserinin etik özelliklerinin hakkını veren bir görüşe sahip olmak için alan yaratıyor” dedi.

İlgiliQuinn Beyaz.


Günlük Gazete


En son Sanat haberlerini almak için günlük e-postalara kaydolun.